Εγκαταστάσεις

Χώροι

Είμαστε εγκατεστημένοι σε έναν στεγασμένο χώρο 1500τμ, διαμορφωμένο κατάλληλα ώστε να αναπτύσσονται με άνεση οι γραμμές παραγωγής μας.

Έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργούμε ακόμη και 24 ώρες, με πλήρη φωτισμό, καθώς όλος μας ο εξοπλισμός είναι προστατευμένος από καιρικές συνθήκες.

Τμήματα

 • Γραφεία
 • Laser κοπής
 • CNC μηχανήματα
 • Τόρνοι
 • Στράντζα
 • Μηχανουργείο
 • Συγκολλήσεις
 • Συναρμολόγηση
 • Ηλεκτρολογικός τομέας
 • Υδραυλικά
 • Βαφείο
 • Χώρος αποθήκευσης προϊόντων
 • Αποθήκη υλικών και ανταλλακτικών
 • Ανοιχτός χώρος
Μετάβαση στο περιεχόμενο