Σχεδιασμός

Computer Aided Design

Σχεδιάζουμε με CAD προγράμματα, για απόλυτη ακρίβεια, λειτουργικότητα, συνοχή, σταθερότητα. Χρησιμοποιούμε τυποποιημένα μέρη στα σημεία που επιβάλλεται συμβατότητα.

Βασιζόμαστε στα διεθνή πρότυπα των κατασκευαστών τρακτέρ και συναφούς εξοπλισμού, ώστε να γίνονται οι συνδέσεις (μηχανικές, υδραυλικές, ηλεκτρικές) και η συμβατότητα απόλυτα λειτουργική.  Τα σχέδια βελτιώνονται, χωρίς να παραβλέπονται ή να παρακάμπτονται προηγούμενα επιτεύγματα.

Ενσωματώνουμε μηχανολογικές και άλλες καινοτομίες που προσφέρουν οι προμηθευτές μας, ώστε να δένουν αρμονικά και με συνέπεια όλα τα μέρη των προϊόντων.

maxresdefault 1 1

Σχεδιασμός

0%
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ CAD
0%
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
0%
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Λειτουργικότητα και αντοχή

Σχεδιάζουμε με γνώμονα την απλότητα, την λειτουργικότητα και την αντοχή στον χρόνο. Το αποτέλεσμα, πρέπει να κάνει αυτό που προορίζεται, με τον πιο σταθερό τρόπο και για πολλά χρόνια, χωρίς κανένα πρόβλημα. Τα σχέδιά μας περιέχουν εμπειρία χρόνων καθώς και παραδειγματισμό από αστοχίες τόσο ανταγωνιστών όσο και δικές μας.

Ελάχιστη συντήρηση

Στόχος μας είναι να διαθέτουμε μηχανήματα, με όσο το δυνατόν λιγότερα μέρη που χρήζουν συντήρησης. Και καθώς θα χρησιμοποιούνται για πολλά χρόνια, όταν αυτό χρειάζεται, να είναι δυνατόν να γίνουν από τοπική υποστήριξη ή και από εσάς τους ίδιους, χωρίς πολυπλοκότητα, εύκολα και οικονομικά. Γνωρίζουμε ότι ο εξοπλισμός αυτού του είδους, είναι δύσκολο και μη οικονομικός να μεταφερθεί για προγραμματισμένα ή έκτακτα service.

Τέλος, ένας τομέας, που από πολλούς παραβλέπεται, είναι η πρόβλεψη και η εφαρμογή πρακτικών για την περίπτωση ατυχήματος στον εξοπλισμό. Η επισκευή, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη, οικονομική και υλοποιήσιμη με ασφάλεια για την συνέχεια της λειτουργικότητάς του προϊόντος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο