Πρότυπα / Συμβατότητα

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε με βάση διεθνή πρότυπα.

Γνωρίζουμε την ανάγκη να μπορείτε να διαχειριστείτε με ευκολία τον εξοπλισμό σας. Γι’ αυτό σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μηχανήματα, ακολουθώντας τόσο τα διεθνή πρότυπα όσο και τις δικές σας προτιμήσεις.

Όλα τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα που πιθανόν να χρειαστείτε, είναι ευρέως διαδεδομένα και συνεπώς, πολύ εύκολα να τα αποκτήσετε.

ΣΥΜΒΑΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η συνδεσιμότητα και τα επιμέρους χαρακτηριστικά, γίνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα με τρακτέρ και οποιοδήποτε συμπληρωματικό εξοπλισμό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο